KTO SOM?

Pred ôsmymi rokmi som vstúpil do komunálnej politiky. Rýchlo som pochopil, že je to hlavne o službe ľuďom. Aj napriek problémom ma práca baví. Rád sa stretávam s ľuďmi, rozprávam sa s nimi a v rámci možností pomáham. Najviac sa však teším, keď sa podarí dobrá vec, ktorá slúži k spokojnosti všetkých.

Prečo kandidujem za starostu Záhorskej Bystrice Prečo kandidujem za poslanca do mestského zastupiteľstva

Aktuality

Môj tím

Martin Besedič

Historik

Martin Besedič

Moja rodina je odnepamäti spätá so Záhorskou Bystricou. V časoch socializmu, počas stavebnej uzávery odišli aj moji rodičia do bratislavského Ružinova, kde som vyrastal. Vo svojich školských rokoch som sa venoval najmä hudbe, učil som sa hrať na husliach a klavíri. Od ukončenia štúdia histórie na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity pracujem ako kurátor a v súčasnosti vedúci oddelenia starších dejín v Slovenskom národnom múzeu – Historickom múzeu v Bratislave. Ako historik sa dlhodobo zaoberám dejinami Záhorskej Bystrice, výsledkom sú dve knižné publikácie, zdigitalizovaná zbierka historických fotografií a množstvo článkov publikovaných v miestnych periodikách. Ako aktívny hudobník pôsobím už takmer dve desaťročia v službe organistu a kantora vo farskom kostole sv. Petra a Pavla a som aj členom speváckeho zboru Bystričan.

Láskou zdedenou po mojom otcovi je vinohrad. Vyrábam aj svoje vlastné víno. V strede Záhorskej Bystrice sme spolu s manželkou Barborou vytvorili domov pre naše tri deti – dcérku Terezku a synov Jožka a Matúška.

Ako poslanec miestneho zastupiteľstva a zástupca starostu som sa v predchádzajúcich volebných obdobiach sústreďoval predovšetkým na oblasť kultúry, verejného poriadku a životného prostredia a v neposlednom rade aj školstva v našej mestskej časti. Preto bude aj naďalej mojou snahou, aby samospráva Záhorskej Bystrice naďalej podporovala tradičnú kultúru a folklór, výrazne etablované umelecké školstvo v našej mestskej časti a obnovu a údržbu stavebných pamiatok. Mojím zámerom je aj prispieť k revitalizácii historického jadra Záhorskej Bystrice, novému stvárneniu Námestia sv. Floriána a k obnove tzv. Richtárskeho domu.

MUDr. Dagmar Cingelová PhD.

Lekárka

Dagmar Cingelová

Obyvateľkou Záhorskej Bystrice som už takmer 20 rokov, našli sme tu s mojím, žiaľ už nebohým, manželom svoj domov. Narodila som sa na východnom Slovensku, ale od svojich osemnástich rokov, kedy som odišla študovať lekársku fakultu, žijem v Bratislave. Pracujem ako imunoalergológ v neštátnej ambulancii, toto poslanie ma hlboko napĺňa. Po úmrtí môjho otecka a po náhlom úmrtí manžela som zostala s mojou 83-ročnou mamičkou sama. Liekmi na moje zranenia sú dcéra Dagmar, zať Tomáško a dve krásne vnúčatká Agátka a Miriamka.

Práca s ľuďmi je mojím koníčkom a relaxom, preto sa snažím zapájať do aktivít pre seniorov, sociálne slabších, ale aj pre mládež pri nácviku muzikálov. Vo voľnom čase rada lyžujem.

Od roku 2014 som poslankyňou mestskej časti a zároveň predsedníčkou sociálnej komisie, v ktorej som pracovala predtým ako jej členka. Zároveň som viac ako 5 rokov predsedníčkou sociálnej komisie Farskej rady. Ak mi vyjadríte dôveru, budem sa naďalej venovať práci v sociálnej a zdravotníckej oblasti. Osobitne sa sústredím na prepracovanie aktivít neziskovej organizácie „Bystrický prameň“ a znovuoživenie chránenej dielne. Ako lekár sa vynasnažím o zvýšenie úrovne zdravotnej starostlivosti, vrátane detí adorastu. K tomu už prispelo zriadenie odbornej imunoalergologickej ambulancie v našej mestskej časti v novembri minulého roka. Chcem pokračovať v prepojení spolupráce medzi sociálnou komisiou mestskej časti a sociálnou komisiou Farskej rady pre skvalitnenie pomoci občanom v núdzi. Medzi priority bude aj naďalej patriť spolupráca s Klubom dôchodcov a s miestnou organizáciou Červeného kríža.

Boris Hurbanič

Ekonóm

Boris Hurbanič

Narodil som sa v Záhorskej Bystrici, kde som aj vyrastal. Po ukončení základnej školy som študoval na Obchodnej akadémii a potom som pokračoval na Vysokej škole ekonómie a manažmentu verejnej správy. Už počas štúdia som začal pracovať v spoločnosti Sygic na finančnom oddelení. Začínal som ako účtovný asistent, po čase som sa vypracoval na pozíciu senior účtovníka, na ktorej stále pôsobím. Popri tom som si založil aj vlastnú účtovnú firmu.

Bystrica ma priviedla aj k mojim životným koníčkom. Dlhé roky som sa venoval spoločenským tancom, ale vyskúšal som si aj iné štýly. Za svoje najväčšie úspechy považujem tituly Majstra Slovenska v štandardných choreografiách, ale aj v show dance či plesových choreografiách, či tiež účasť vo finále Majstrovstiev Európy. Po absolvovaní štúdia som svoju tanečnú kariéru ukončil. Okrem toho sa venujem ochrane prírody a otec ma priviedol aj k poľovníctvu a k starostlivosti o zver. Pred časom som sa oženil. S mojou manželkou Luciou vychovávame dve deti a v decembri čakáme ďalší prírastok do rodiny.

Ako poslanec miestneho zastupiteľstva by som sa chcel venovať finančným otázkam, sledovaniu rozpočtových priorít, ako aj získavaniu ďalších zdrojov na podstatné investície. Okrem toho by som rád podporil tradíciu poľovníctva a ochrany prírody v Záhorskej Bystrici. Chcem sa zasadiť na vybudovanie cyklotrás do Lamača, Devínskej Novej Vsi až k Morave a za zriadenie linky MHD smerom do Devínskej Novej Vsi. Podporím aj revitalizáciu súčasných a zriadenie ďalších detských ihrísk na území mestskej časti.

Daniel Liďák

Živnostník

Daniel Liďák

V Záhorskej Bystrici žijem od svojho narodenia. Tu som absolvoval aj základnú školu. Po jej skončení som študoval na Gymnáziu Vazovova a po maturite som si urobil ekonomickú nadstavbu. Mojím prvým zamestnávateľom bol Elektrovod – SOU v Záhorskej Bystrici, neskôr som pracoval V STARZe a v JRD Devín. V roku 1992 som sa stal živnostníkom, otvoril som si vlastné potraviny ESKO v Záhorskej Bystrici, o ktoré som sa staral počas celej ich existencie.

Moje záľuby sú prepojené s celým bystrickým „chotárom“. Do Karpát rád chodím na huby a turistiku, v rieke Morave so synom rybárčim, na Námestie Rodiny chodím s priateľmi na kávičku. Neodmysliteľnou súčasťou môjho života sú kone. V mladosti som sa venoval parkúru a neskôr som presedlal na dostihy. Ako synovi agronóma mi bolo vždy blízke poľnohospodárstvo či práca na poli. Dodnes sa spoločne s mojou manželkou a tromi deťmi venujeme práci v našej vlastnej záhrade.

Pokiaľ získam vašu podporu, chcem sa ako poslanec miestneho zastupiteľstva venovať ďalšiemu rozvoju oblasti služieb a infraštruktúry, tak aby bol život v našej mestskej časti pre všetkých príjemný. Rád by som zintenzívnil komunikáciu mestskej časti s Lesným pozemkovým spoločenstvom, týkajúcu sa vysporiadania vzájomných majetkových vzťahov a možnosti využitia kameňolomu na „Galériu pod holým nebom“. Dlhšie neriešenou témou v Záhorskej Bystrici je chátrajúci Dom smútku. Zasadím sa v spolupráci s jeho vlastníkom, farnosťou Záhorskej Bystrice, za jeho rekonštrukciu. Rád podporím aj spoluprácu so všetkými aktívnymi organizáciami v mestskej časti.

Prof. RNDr. Jozef MASARIK DrSc.

Pedagóg a vedec

Jozef MASARIK

Narodil som sa v Handlovej, ale v Bratislave žijem už dlhé roky. Študoval som na Matematicko-fyzikálnej fakulte UK, kde som skončil odbor jadrová fyzika. Po absolvovaní vysokej školy som sa venoval pedagogickej, vedeckej a publikačnej činnosti. Od roku 1983 pôsobím na Katedre jadrovej fyziky MFF UK. Od roku 2011 som dekanom fakulty. V rámci vedecko-výskumnej činnosti sa venujem jadrovej a subjadrovej fyzike, ako aj ich aplikácii v oblasti geofyzikálneho a kozmického výskumu. Publikoval som zhruba 260 vedeckých a odborných prác. Pôsobím vo viacerých komisiách, pracovných skupinách, vedeckých radách. Okrem iného som zástupcom Slovenska v Európskej nukleárnej agentúre, člen rady vlády pre vedu, techniku a inovácie, predseda Agentúry na podporu výskumu a vývoja, člen viacerých vedeckých rád SAV, Slovenskej technickej univerzity a Univerzity Komenského. Veľmi si vážim, že som za moju prácu získal viacero ocenení, okrem iného Zlatý biatec v roku 2012, ako aj cenu Vedec roka za rok 2009.

Do Záhorskej Bystrice som sa prisťahoval v roku 1996. Žijem tu spoločne s mojou manželkou a dvomi deťmi. Medzi moje záľuby patrí turistika, rád pracujem vo svojej záhradke a vo voľnom čase sa venujem literatúre faktu. Okrem toho sa rád starám o vinohrad a vyrábam si aj svoje vlastné víno.

Kvalitné vzdelanie už od mladého veku považujem za mimoriadne dôležitý základ života, preto sa venujem hlavne školských témam. Už ôsmy rok pracujem ako predseda Rady školy. Ak mi dáte svoju dôveru, chcem sa aj naďalej venovať hlavne školskej problematike. Vynasnažím sa zlepšiť podmienky pre žiakov z hľadiska technického a priestorového vybavenia školy. Nemenej dôležité je aj skvalitňovanie pracovných a platových podmienok učiteľov a všetkých zamestnancov základnej i materskej školy.

Mgr. Martin Pavlík

Manažér

Martin Pavlík

Pochádzam zo Záhorskej Bystrice, tu som vyrastal. Dodnes tu žijú moji rodičia a aj ja s rodinou. Po skončení strednej školy som študoval na City University Bratislava a pokračoval štúdiom na Fakulte telesnej výchovy a športu UK v Bratislave. Po promócii som zacal pracovať ako redaktor odborných časopisov a súčasne ako generálny manažér golfových podujatí. Bol som poverený aj riadením Národného športového centra. V súčasnosti som obchodným riaditeľom vydavateľstva Albatros Group. Medzi moje záujmy patria, samozrejme, rodina, šport, automobilizmus, cestovanie a zaujímam sa aj o moderné technológie. Páči sa mi dobrá hudba, sledujem výtvarné umenie a trendy v dizajne. S manželkou vychovávame dve dcéry.

Ako poslanec miestneho zastupiteľstva by som sa rád venoval témam, ktoré sú mi blízke. Rád by som sa zameral na ďalší rozvoj športu. Podporím prepojenie školského areálu a aktívneho trávenia voľného času po dobudovaní viacúčelovej športovej haly. Zasadím sa za rekonštrukciu školského ihriska a najmä bežeckej dráhy v areáli školy. Rád by som prispel k zriadeniu ďalších záujmových krúžkov pre deti. Nepáči sa mi arogancia vodičov a nerešpektovanie dopravných predpisov, čo súvisí s bezpečnosťou hlavne detí a starších ľudí. Podľa mňa je za tento stav zodpovedná aj nedostatočná aktivita a pravidelné kontroly zo strany polície. Na našich cestách pribúdajú cyklisti, preto by sa mali začať budovať aj cyklotrasy spájajúce Záhorskú Bystricu s okolitými mestskými časťami.

Miloslav Sajan

Živnostník

Miloslav Sajan

Od narodenia som vyrastal v Záhorskej Bystrici, odkiaľ pochádza môj rod zo strany otca. Mám ukončené stredoškolské vzdelanie SPŠ Elektrotechnická, Zochova, Bratislava. Pracoval som v podniku KABLO k.p. a neskôr v závode Gumon Bratislava ako vedúci elektroúdržby. Neskôr som prešiel do Komunálnych služieb mesta Bratislavy, kde som vykonával funkciu vedúceho údržby. Rozdelením podniku som prešiel do závodu Kaderníctvo a bytové služby, kde som vykonával funkciu vedúceho technického útvaru. Od roku 1992 pracujem ako živnostník v oblasti stavebníctva a po rekvalifikácii v Komore stavebných inžinierov s dosiahnutou kvalifikáciou stavby vedúci. Kvôli stavebnej uzávere v Záhorskej Bystrici som žil 21 rokov v Petržalke a v roku 2004 som sa s manželkou Kristínou a dcérou Dominikou vrátil do Záhorskej Bystrice. Moja dcéra Dominika úspešne ukončila štúdium na Univerzite Komenského v Bratislave.

Už v predchádzajúcich obdobiach mojej poslaneckej činnosti som sa snažil urobiť pre komunitu občanov Záhorskej Bystrice čo najviac. Ako poslanec som bol štyri roky zástupcom starostu. V súčasnosti predsedám dvom komisiám pri miestnom zastupiteľstve – Školstva a informatizácie a komisii Verejného poriadku a životného prostredia. Vykonávam funkciu predsedu občianskeho združenia Spoločenstva Priateľov Stolného Tenisu a popritom pracujem ako manažér issf a viceprezident futbalového klubu seniorov v Záhorskej Bystrici.

Ak dostanem opätovne dôveru občanov, budem dbať naďalej o zlepšovanie dopravnej situácie a bezpečnosti v našej mestskej časti. Medzi moje priority bude patriť aj dodržiavanie čistoty a poriadku. Pomáhať chcem aj pri rozvoji športu a telesnej výchovy, ktorá by sa mala dotýkať všetkých bez rozdielu veku – teda nielen mládeže, ale aj tých skôr narodených.

Mária Šebíková

Učiteľka, zástupkyňa riaditeľky ZŠ

Mária Šebíková

Narodila som sa v Bratislave, ale základnú školu som skončila v Záhorskej Bystrici. Pokračovala som na Gymnáziu Ladislava Sáru v Karlovej Vsi a po maturite som študovala učiteľstvo pre 1. stupeň základnej školy na Pedagogickej fakulte v Nitre. Od skončenia vysokej školy som učila na základných školách – v Petržalke, v Devínskej Novej Vsi, Dúbravke. Nakoniec som sa zamestnala v Základnej škole s materskou školou v Záhorskej Bystrici, kde pracujem takmer 20 rokov. V súčasnosti som zástupkyňou riaditeľky základnej školy. Aj ja sa chcem učiť celý svoj život, preto som počas svojej učiteľskej praxe absolvovala rôzne kurzy a školenia.

S mojím manželom Ľubošom vychovávame dve dcéry. Staršia Simonka skončila psychológiu na Filozofickej fakulte UK a mladšia Lenka bude maturovať na Gymnáziu Jura Hronca v Bratislave. Od detstva som chcela byť učiteľkou, preto mojím najväčším koníčkom je moje povolanie. Ale časom som sa začala veľmi zaujímať o informačné technológie, stále na to baví a rozvíjam sa v tom. Rada cestujem a spoznávam nové miesta.

Mojím životným krédom je nerobiť druhým to, čo nechcem, aby robili mne. Preto si veľmi cením toleranciu a porozumenie. To by som chcela rozvíjať a podporovať aj medzi obyvateľmi Záhorskej Bystrice ako poslankyňa. Keďže je môj život spojený so školstvom, prioritne sa chcem starať o rozvoj a skvalitňovanie materskej i základnej školy. Som presvedčená, že deti by sa mali mať možnosť rozvíjať po každej stránke – či už po umeleckej alebo športovej. Preto budem presadzovať ďalšie možnosti na kvalitné trávenie voľného času pre naše deti. Keďže rada sledujem nové trendy v informačných technológiách, chcem navrhovať nové moderné možnosti na komunikáciu mestskej časti s obyvateľmi.

Ivana Tunegová

Stavebná inžinierka

Ivana Tunegová

Narodila som sa v Bratislave, detstvo som prežila v Ružinove. Po ukončení strednej priemyselnej školy stavebnej som vyštudovala Stavebnú fakultu STU v Bratislave. So svojím manželom Marekom som sa spoznala ešte na strednej škole a odvtedy sme spolu. Počas môjho vysokoškolského štúdia sme spoločne začali podnikať v oblasti stavebníctva. V nasledujúcich 24 rokoch sa nám podarilo vybudovať úspešnú a stabilnú spoločnosť Menton SK. Pred 17 rokmi sme firmu presťahovali do vlastných priestorov v Záhorskej Bystrici, kde dnes okrem spomínanej firmy prevádzkujeme fitness centrum Lochness. Zamestnávame viac ako 50 ľudí, prevažne zo Záhorskej Bystrice a okolia.

S manželom máme spolu tri deti, dospelú dcéru Alexandru, stredoškoláka Mareka a Tomáška, ktorý je druhák na tunajšej základnej škole. Voľný čas najradšej trávim pri spoločných aktivitách s rodinou. Radi lyžujeme, cestujeme a rekreačne športujeme. Medzi moje záľuby patria hudba, divadlo, dobrá kniha.

V rokoch 2017 a 2018 som pôsobila ako referent životného prostredia a správy majetku na Miestnom úrade v Záhorskej Bystrici. Zabezpečovala som opravy detských ihrísk a systému na zlepšenie nakladania s odpadmi. Práve táto moja skúsenosť ma priviedla k rozhodnutiu vstúpiť do komunálnej politiky. Ako poslankyňa by som rada prispela k zlepšeniu životného prostredia a rozvoju infraštruktúry pre obyvateľov Záhorskej Bystrice. Ak mi dáte svoju dôveru, zasadím sa o vytvorenie rozpočtovej organizácie, ktorá by mala mať na starosti poriadok v mestskej časti a starostlivosť o životné prostredie.

Výsledky

kriz3

Okružná križovatka pri vstupe do Záhorskej Bystrice

2. september 2017

IMG_6106-min

Výstavba kruhovej križovatky OK5 medzi Záhorskou Bystricou a Lamačom

1. september 2017

IMG_7315-min

Zriadenie senior taxi

30. august 2017

pristavba1

Dostavba materskej školy

29. august 2017

jedalen4

Rekonštrukcia základnej školy a jedálne

28. august 2017

fl4

Prekrytie hokejbalového ihriska

26. august 2017

DOSTÁVAJTE NOVINKY

NEVÁHAJTE MA KONTAKTOVAŤ