Komunikácie, doprava

 • pokračovanie v rekonštrukciách ciest a chodníkov
 • úprava hlavnej Bratislavskej cesty (výmena asfaltu – v súčinnosti s Magistrátom hlavného mesta)
 • vybudovanie cyklistického chodníka ZB –Stupava - v súčinnosti s mestom Stupava a VÚC
 • zriadenie novej autobusovej linky (smer Bory – Dúbravka – Karlova Ves – centrum – v súčinnosti s DPMB)
 • získanie výnimky (zrušenie spoplatnenia diaľničného úseku Lamač – výjazd Stupava)

Bezpečnosť

 • zníženie rýchlosti v obci v najviac frekventovaných úsekoch
 • umiestnenie osvetlených prechodov pre chodcov z Rezidencie Záhorská
 • vyriešenie križovatky pri výjazde z Čsl. Tankistov na Bratislavskú cestu (v súčinnosti s Magistrátom hlavného mesta)
 • intenzívnejšia spolupráca a komunikácia s mestskou políciou
 • pravidelné hliadky (kontrola poriadku, dodržiavania nočného pokoja, kontrola dodržiavania rýchlosti)
 • podpora a spolupráca s Hasičským zborom