Volebný program
Priority 2014-2018

 • Rozšírime kapacitu materskej škôlky
 • Pokračujeme vo zveľaďovaní základnej školy a skvalitňovaní výučby
 • Vybudujeme viacúčelovú športovú halu
 • Zrekonštruujeme futbalové ihrisko a rozšírime jeho aktivity
 • Budeme realizovať terénnu sociálnu prácu s odborným poradenstvom
 • Skvalitníme lekársku starostlivosť
 • Pokračujeme v rekonštrukcii ciest a chodníkov
 • Zasadíme sa o výmenu asfaltu a svetelné prechody na hlavnej Bratislavskej ceste
 • Oživíme letnú čitáreň, s kinom a občerstvením
 • Vybudujeme cyklistický chodník Záhorská Bystrica-Stupava
 • Budeme presadzovať novú linku MHD smerom na Dúbravku
 • Vyriešime križovatku pri výjazde z Čsl. Tankistov na hlavnú cestu
 • Každých 200 metrov umiestnime odpadkové koše
 • Osvetlíme doposiaľ tmavé ulice
 • Zvýšime bezpečnosť v našej mestskej časti
 • Revitalizujeme parky a parkovacie plochy
 • Zabránime krízovým stavom pri prívalových dažďoch
 • Budeme bojovať za nespoplatnenie diaľnice od Lamača po prípojku na Stupavu
 • Zrekonštruujeme Richtársky dom
 • Zriadime tzv. vernostnú kartu pre Bystričanov

Priority 2014 – 2018

Školstvo

Sociálna oblasť, zdravie

Šport, kultúra

Komunikácie, doprava, bezpečnosť

Životné prostredie, informačná oblasť,
investície