Šport

 • rozvoj organizovaného futbalu pod gesciou mestskej časti
 • revitalizácia futbalového ihriska (rekonštrukcia šatní, tribúny, osvetlenia)
 • rozbehnutie pravidelných športových a spoločenských akcií na futbalovom ihrisku
 • realizácia menšej bikrosovej dráhy, BMX park
 • vybudovanie viacúčelovej športovej haly v areáli základnej školy
 • rekonštrukcia priestorov Elektrovodu na centrum oddychu a športu (v úzkej súčinnosti s VÚC)
 • podpora športových klubov v Záhorskej Bystrici (futbal, floorball, stolný tenis, gymnastika, tenis…)

Kultúra

 • oživenie priestorov Letnej čitárne (letné kino, kaviareň, čajovňa, zaujímavé akcie, živá hudba)
 • intenzívna spolupráca so ZUŠ a podpora mladých umeleckých talentov
 • organizovanie súťaží v menej tradičných aktivitách (turnaje v šachu, scrabble…– získavanie mladej generácie na zmysluplné trávenie voľného času)
 • pokračovanie v revitalizácii Námestia rodiny (rozširovanie zelene, umiestnenie krytých priestorov na sedenie)
 • pokračovanie v skvalitňovaní kultúrnych a spoločenských podujatí (vystúpenia známych umelcov)
 • pokračovanie v tradícii divadelných predstavení v Záhorskej Bystrici
 • podpora umeleckých telies v ZB (súboru Bystričan , orchester Cech amatérskych hudobníkov, miestnej organizácie Matice Slovenskej)