Komunálna politika

Keď som sa uchádzal o podporu vo voľbách do funkcie starostu Záhorskej Bystrice po prvý krát, moje rozhodnutie nebolo náhodné. Zrelo dlhšie, ale nakoniec som mal jasnú predstavu o tom, čo chcem urobiť. Bolo mi jasné, že sa po úspešnom výsledku vo voľbách musím okamžite pustiť do práce. Aby som nezabudol na svoje sľuby, volebný program som si zavesil v kancelárii. Nie všetko sa mi podarilo splniť presne tak, ako som si predsavzal. Som však rád, že veľká väčšina programu sa zrealizovať podarila. Vo voľbách v roku 2014 som sa uchádzal o pozíciu starostu Záhorskej Bystrice opäť. Urobil som to preto, aby som mohol dokončiť pripravené a rozpracované projekty.