MUDr. Dagmar Cingelová, PhD.
Lekárka

O mne

Mám 51 rokov, narodila som sa na východnom Slovensku, ale od 18 rokov som prišla študovať do Bratislavy, kde sme spolu s manželom našli spoločný domov. V roku 1987 som ukončila štúdium na Lekárskej fakulte a od roku 2005 pracujem ako imunoalergológ v neštátnej ambulancii. Manžel je lekár, chirurg a dcéra je psychologička. Mám jednu vnučku, ktorá je mojím každodenným slniečkom. Záhorská Bystrica aj keď nie je mojím rodiskom, mi po 15 rokoch, ktoré uplynuli od nášho prisťahovania, prirástla nerozlučne k srdcu. Už ôsmy rok som členkou sociálnej komisie našej mestskej časti Záhorská Bystrica a predsedníčkou sociálnej komisie Farskej rady. Našla som si tu viaceré aktivity, ako je práca so seniormi, sociálne slabšími ľuďmi, ale aj miestnou mládežou, ktoré ma spoločensky, ľudsky, ale aj duchovne hlboko napĺňajú a obohacujú.

Prečo kandidujem

Ak mi vyjadríte dôveru, budem sa venovať práci v sociálnej a zdravotníckej oblasti pre prospech našej obce. Osobitne sa sústredím na rozšírenie aktivít neziskovej organizácie „Bystrický prameň“, s orientáciou na sociálne slabých a zdravotne odkázaných občanov žijúcich v Záhorskej Bystrici s poskytovaním odborného poradenstva a maximálnej pomoci. Ako lekár sa vynasnažím o zvýšenie úrovne zdravotnej starostlivosti o obyvateľov našej obce. Mám aj ambíciu prehĺbiť spoluprácu medzi sociálnou komisiou mestskej časti a sociálnou komisiou Farskej rady, od ktorej si sľubujem ešte väčší prospech pre všetkých občanov Záhorskej Bystrice. Mojou snahou bude zachovanie kontinuity doterajšej práce sociálnej komisie mestskej časti, s rozvíjaním jej ďalších aktivít, ku ktorým neodmysliteľne patrí spolupráca s Klubom dôchodcov a s miestnou organizáciou Červeného kríža. Voľby sú pre vás milí spoluobčania. Nezabudnite, že v hlase ľudí sa dá počuť aj hlas Boží.

Kontakt: cingelova@gmail.com