Ing. Mária Okálová
Ekonómka

O mne

Mám 46 rokov. Narodila som sa v Nitre a do svojich 18 rokov som žila v obci, ktorá veľkosťou, počtom obyvateľov a charakterom pripomína Záhorskú Bystricu. Absolvovala som štúdium na Ekonomickej univerzite v Bratislave, Fakulte managementu. Po ukončení štúdia som krátko pracovala v podniku zahraničného obchodu, z ktorého som prešla do sveta financií a bankovníctva, ktorému som sa venovala v mojej doterajšej kariére. Spolu s manželom a našimi tromi školopovinnými deťmi 15-ročným Mariánom, 11-ročnou Terezkou a 9-ročnou Margarétkou žijeme v Záhorskej Bystrici už takmer 11 rokov. Bývali sme v centre Bratislavy a hľadali sme miesto na bývanie našej rodiny v dosahu mestskej hromadnej dopravy. Ale, až keď sme sa sem prisťahovali, začala som si viac všímať krásne prostredie a prírodu Malých Karpát, ktoré naša obec ponúka. Možnosť nekonečných prechádzok a výletov po okolí, aké by som márne hľadala na miestach môjho detstva, v Podunajskej nížine. Som naozaj rada, že sme si pre náš život vybrali práve toto miesto. Záhorská Bystrica je nielen krásnym miestom pre bývanie, športovanie, relax, ale je ideálna pre rodinný život. Je mojim skutočným domovom.

Prečo kandidujem

Komunálnej politike som sa nepriamo začala venovať pred 7 rokmi, keď moje deti navštevovali škôlku a I. stupeň miestnej základnej školy. Začala som sa viac zaujímať o beh vecí. Zisťovala som, prečo niektoré veci fungujú a iné nie, a prečo práve v našej škole nemáme to, čo sa dá nájsť v iných školách. Veľakrát sme spolu s ďalšími rodičmi našli spoločnú reč pri rozmýšľaní nad problémami, s ktorými sme sa stretali v škole. Pokúšali sme sa nájsť ich riešenie. Tým sme naštartovali zmeny, v ktorých treba pokračovať. Posledné 4 roky intenzívne pracujem v občianskom združení pôsobiacom pri ZŠ s MŠ a som členkou Školskej komisie pri Miestnom úrade.

Vzdelávanie pokladám za jednu z najdôležitejších vecí, ktoré môžeme mladej generácii poskytnúť. Naďalej sa preto budem snažiť o skvalitnenie našej školy, aby si ju rodičia jednoznačne vyberali pre svoje deti. Ak vo voľbách získam Vašu dôveru, urobím maximum pre čo najskoršie rozšírenie materskej školy, aby mladé rodiny nemuseli hľadať náhradné riešenia umiestnenia svojich detí v predškolských zariadeniach. Zameriam sa na kontrolu hospodárenia, na efektívne využitie finančných prostriedkov mestskej časti a na získavanie finančných zdrojov z Európskej únie. V prospech dopravnej situácie a bezpečnosti na cestách sa zasadím o rozšírenie MHD o linku smerom cez Dúbravku a o rozvoj cykloturistiky a cyklistických chodníkov s nadviazaním na Moravskú cyklistickú cestu tak, aby bola bezpečná hlavne pre rodiny s deťmi.

Kontakt: okalova.maria@yahoo.com