Mgr. Martin Besedič, PhD
Historik

O mne

Hoci pochádzam zo starej bystrickej rodiny, svoje detstvo som s rodičmi prežil v bratislavskom Ružinove. V mladosti som sa venoval najmä hudbe a zaujímal sa o históriu, čo ovplyvnilo aj moje terajšie profesionálne zameranie. Po absolvovaní štúdia histórie na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity som začal pracovať ako kurátor historických zbierok v Slovenskom národnom múzeu – Historickom múzeu v Bratislave, kde v súčasnosti zastávam pozíciu vedúceho oddelenia dejín. Okrem muzeálnej práce sa aktívne venujem štúdiu a prezentácií regionálnych dejín Záhorskej Bystrice a južného Záhoria. Viacerí ma poznajú aj ako organistu vo farskom kostole sv. Petra a Pavla v Záhorskej Bystrici, či kmeňového člena speváckeho zboru Bystričan. S manželkou Barborou vychovávame naše tri deti – dcéru Terezku a synov Jožka a Matúška.

Prečo kandidujem

Počas môjho predchádzajúceho viacročného pôsobenia vo funkcii poslanca miestneho zastupiteľstva som sa zameriaval predovšetkým na oblasť kultúry a životného prostredia našej mestskej časti. Uvedomujem si, čo Záhorská Bystrica práve v týchto oblastiach potrebuje a čo treba naďalej zlepšovať a rozvíjať. Chcem sa aj naďalej zasadzovať za to, aby v Záhorskej Bystrici nachádzala podporu tradičná kultúra a folklór a aby naše deti mohli v prostredí našej mestskej časti rozvíjať zásluhou kvalitného školstva svoje nadanie a umelecké vlohy. Záhorská Bystrica stále rastie a je potrebné aj novým obyvateľom ponúknuť priestor v aktivitách početných spoločenských organizáciách pôsobiacich v mestskej časti. Aj naďalej chcem prispievať k ochrane hmotného kultúrneho dedičstva a pamiatok v Záhorskej Bystrici. Ak mi prejavíte dôveru, svoju pozornosť rád sústredím aj na ochranu a zveľadenie kvality životného prostredia, čistoty a poriadku v našej mestskej časti prostredníctvom dodržiavania platných všeobecno-záväzných nariadení.

Kontakt: martin.besedic@snm.sk