Miloslav Sajan
Živnostník

O mne

Od narodenia som vyrastal v Záhorskej Bystrici, odkiaľ pochádza môj rod zo strany otca. Základnú školu som absolvoval taktiež v Záhorskej Bystrici. Od detstva ma bavilo hrať futbal, čo som dokazoval na ihrisku v oddieli žiakov, dorastencov a určitú dobu i mužov. Mám ukončené stredoškolské vzdelanie na SPŠ Elektrotechnickej v Bratislave. Môj materský podnik bolo bývalé KABLO Bratislava, kde som prešiel od prevádzkového elektrikára cez majstra odborného výcviku až po majstra elektroúdržby odštepného závodu Gumon Bratislava. Neskôr som pracoval ako vedúci údržby Komunálnych služieb mesta Bratislava. Od roku 1992 pracujem ako živnostník SZČO v oblasti stavebníctva, mám kvalifikáciu stavby vedúceho. V roku 1983 som sa s manželkou Kristínou odsťahoval do Petržalky a v roku 2004 som sa s rodinou vrátil naspäť do Záhorskej Bystrice. Mám jednu dcéru Dominiku, ktorá teraz študuje v treťom ročníku na Univerzite Komenského v Bratislave. Záhorská Bystrica bola vždy mojím domovom a po vyše dvoch desiatkach rokov som to potvrdil návratom do rodnej obce spoločne aj s mojou rodinou.

Prečo kandidujem

Záhorská Bystrica je pekná, dynamicky sa rozvíjajúca obec. Stále je tu však čo zlepšovať. Preto, keď ma pred ôsmymi rokmi oslovili, aby som kandidoval za poslanca, neváhal som. Odvtedy sa väčšou, alebo menšou mierou podieľam na rozvoji našej mestskej časti vo viacerých oblastiach. Pred piatimi rokmi sa mi úspešne podarilo s blízkou skupinou priateľov rozšíriť oblasť športu o stolný tenis, ktorý má dnes už 34 členov. Ako poslanec som vykonával štyri roky zástupcu starostu, pracoval som a doposiaľ pracujem v stavebnej komisii, v komisii verejného poriadku a životného prostredia a posledné tri roky som ako poslanec vo funkcii predsedu školskej komisie. Aktívne sa zúčastňujem na reprezentáciách Záhorskej Bystrice s družobnými zahraničnými obcami Brumovice z Moravy, Gὅttlesbrunn z Rakúska a Riese Pio X z Talianska. Podporujem Maticu slovenskú a súbor Bystričan, ktorý veľmi aktívne reprezentuje našu mestskú časť.

Ak budem zvolený za poslanca i na ďalšie volebné obdobie, budem sa určite naďalej zasadzovať za zlepšenie dopravnej situácie v katastri mestskej časti. Medzi moje ďalšie priority bude patriť dodržiavanie čistoty a poriadku, rozvoj športu a dobrých medziľudských vzťahov.

Kontakt: milvin01@gmail.com