Mgr. Miroslav Marciš
Referent

O mne

Mám 28 rokov a Záhorská Bystrica je mojím domovom. Vyštudoval som Fakultu manažmentu Univerzity Komenského v Bratislave. Svoje pracovné skúsenosti som si prehĺbil v zahraničí. Rok som pôsobil v Londýne a neskôr na Humanitárnom projekte v Keni.
V súčasnosti pracujem v energetickej spoločnosti. Okrem toho zabezpečujem aktivity v oblasti kultúry a športu pre Miestny úrad v Záhorskej Bystrici. Som členom kultúrnej komisie a aktívne sa zaujímam o dianie v našej mestskej časti. Voľný čas trávim so svojimi blízkymi, športujem a veľmi rád čítam.

Prečo kandidujem

Keďže fungujúci systém zdravotnej starostlivosti je veľmi dôležitým pre život v Záhorskej Bystrici, ako poslanec miestneho zastupiteľstva podporím každý návrh, ktorý bude smerovať k jej zlepšeniu. Zintenzívnim spoluprácu s Klubom dôchodcov, školou, farou ako aj Materským centrom. Veľký potenciál vidím v starostlivosti o mládež a vytváraní vhodných podmienok pre mladé rodiny. Mojim cieľom je aby šport, kultúra a spoločenský život boli na vysokej úrovni pre mladých i starších. Želám si, aby zvyky a tradície v Záhorskej Bystrici, boli zachované aj pre budúce generácie.

Kontakt: miroslav.marcis@gmail.com