Ing. Miroslav Prokop
Ekonóm

O mne

Mám 51 rokov a z matkinej strany pevné rodové korene v Záhorskej Bystrici. Vyrástol som a dospel na Bratislavských sídliskách, ale na rodný bystrický Kapsohrad som sa spolu s manželkou a deťmi natrvalo presťahoval v roku 2006. Vyučil som sa za kameňosochára v Ústredí umeleckých remesiel, a v rovnakom odbore som aj zmaturoval na Strednej umelecko-priemyselnej škole. Vysokoškolské vzdelanie som dosiahol v štúdiu popri zamestnaní na katedre financií Ekonomickej univerzity v Bratislave a ekonomická problematika ma odvtedy sprevádza celým mojim profesionálnym životom. Postupne pri práci bankového i poistného manažéra až do súčasnosti, keď pracujem pre štátnu agentúru pri centrálnej správe a vymáhaní prevzatých pohľadávok verejného sektora.

Prečo kandidujem

O Vašu voličskú priazeň sa uchádzam ako kandidát na poslanca, do ktorého kompetencie a osobnej zodpovednosti môžete vložiť svoju vôľu, predstavu, želania i názor na zodpovedné spravovanie obce. Moje krédo, s ktorým vstupujem do komunálnych volieb znie: „V osobnej zodpovednosti sa usilovať o dodržiavanie prirodzeného poriadku a zmysluplných jasných pravidiel pre dosiahnutie harmonického, kvalitného života občanov v Záhorskej Bystrici“. Ako poslanec chcem byť aktívny pri finančnom zabezpečovaní primárnych úloh samosprávy, tak v oblasti jej rozpočtovej politiky, ako aj obstarávaní dodatočných príjmov pre rozvojové aktivity obce. V neposlednom rade budem vyžadovať dôslednú kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných nariadení miestneho zastupiteľstva, pranierovanie a primerané, spravodlivé sankcionovanie porušovania ich ustanovení. V kultúrnej oblasti, ešte viac ako doteraz, chcem pozdvihovať Záhorskú Bystricu na príklad cesty aktívneho spolužitia ľudí, ktorí dostatočne poznajú a sú náležite hrdí na svoju históriu a tradície.

Kontakt: prokopmiro@gmail.com