Miloslav Sajan
kandidát na poslanca do mestského zastupiteľstva

Ako mestský poslanec budem presadzovať:

  • reformu mestských daní
  • opravu ciest v Záhorskej Bystrici v správe hlavného mesta Bratislavy
  • proti záplavové opatrenia, ochranu občanov a ich majetku pri extrémnom počasí na mestskej úrovni
  • výstavbu cyklotrasy na každodenné použitie i pri ceste do práce
  • rozvoj kultúry a športu

Kontakt: milvin01@gmail.com