Naši patróni

Od soboty 30. augusta nás na začiatku mestskej časti vítajú naši patróni Sv. Peter a Pavol. IMG_4247Plastika, ktorú zhotovil umelecký maliar a sochár a zároveň náš obyvateľ Vít Bojňanský, bola počas parádnej jazdy Hasičského zboru slávnostne odhalená v strede kruhového objazdu na začiatku Záhorskej Bystrice. Plastika má aj svojou umeleckou hodnotou pripomínať obyvateľom i návštevníkom významné výročie našej mestskej časti – 700. rokov od jej prvej písomnej zmienky. Zdá sa, že naši patróni okrem našej ochrany symbolicky „ bdejú“ aj nad našimi financiami. Vytvorenie a inštalácia umeleckého diela totiž nestála Záhorskú Bystricu nič – všetko uhradili sponzori a finančné prostriedky z dotácií.