Nová Tešedíkova

Rozbitá a hrboľatá Tešedíkova ulica je už minulosťou. Úsek cesty od potravín Tesco až po Trafiku u Macánka, vrátane malého námestia, sa podarilo zrekonštruovať. Práce sa realizovali počas augusta a okrem novej cesty tu pribudol aj chodník pre peších. Podarilo sa opraviť jeden z najhorších úsekov, ktorý navyše prechádza stredom dediny. Plánovaný harmonogram opráv ciest a chodníkov sa tak darí realizovať. V našej mestskej časti je ešte veľa úsekov, ktoré si vyžadujú opravu. V rámci finančných možností ich budeme zaraďovať do plánu rekonštrukcií aj v budúcnosti.