Oslávili sme významné výročie

Počas hrubých hodov v posledný augustový víkend vyvrcholili oslavy 700.výročia prvej písomnej zmienky o Záhorskej Bystrici. Na ich príprave sa počas niekoľkých mesiacov podieľalo množstvo Bystričanov – nadšencov ale i odborníkov z rôznych oblastí. Aj preto sa viacerí pred začiatkom osláv s nevôľou pozerali na kopiace sa mraky na oblohe. Ale akoby šibnutím čarovného prútika zrazu prestalo pršať a tak nič nebránilo návštevníkom pokojne si vychutnať umelecký program. IMG_4385A ten bol skutočne bohatý. Predstavili sa umelecké súbory zo Záhorskej Bystrice – spevácky súbor Bystričan či skupina Reg Time Jazz Band. Vystúpením potešili aj naše družobné obce – moravské Brumovice a rakúska obec Göttlesbrunn-Arbesthal. Mimoriadne zaujalo aj vystúpenie „domácich“ Andrei Zimányiovej a Jurana Buriana. Počas hodov nás navštívil aj šľachtic, gróf Károlyi, ktorého rodina kedysi vlastnila pozemky a majetky v okolí Záhorskej Bystrice. Hlavný program, ktorý moderovala dvojica Veronika Hatala a Vladimír Kobielsky, vyvrcholil vo večerných hodinách. Historické divadlo previedlo Bystričanov jednotlivými storočiami. Zaujali aj nápadité choreografie tanečnej skupiny J. Moravčíka a pestrý ohňostroj. Na záver zaznel „ Najkrajší kút v celom svete“ v podaní maestra Miroslava Dvorského a do nočných hodín sme si zatancovali i zaspievali spoločne s Vašom Patejdlom počas jeho koncertu. V nedeľu predpoludním bola vo farskej záhrade slávnostná ďakovná svätá omša a popoludní na ihrisku Hodový futbalový turnaj.