Škola, dom seniorov, športoviská

Bratislavská župa nechala za posledných viac ako 10 rokov schátrať areál bývalého energetického učilišťa v Záhorskej Bystrici. Z funkčnej školy, telocvične, futbalového ihriska a krytej plavárne sú dnes ruiny. Župa eviduje učilište  ako nadbytočný majetok a chce ho predať. Zastavím tento predaj. Chátrajúci areál by mal opäť slúžiť obyvateľom Záhorskej Bystrice a Lamača. Potrebujeme škôlku, školu, dom pre seniorov, nové športoviská a krytú plaváreň.
Dokážeme to, lebo výsledky rozhodujú.
Dokážeme to, lebo výsledky rozhodujú.

Súčasný stav

Budúci stav